استراتژی

  • تحصیل درآمدهای بزرگ با شناسایی فعالیت‌های با جذابیت در بازار
  • حضور فعال در بازار سرمایه و بهره‌گیری از فرصت‌های کلیدی به‌منظور افزایش سهم بازار
  • ایجاد ، حفظ و ارتقا برند شرکت در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به‌منظور ایجاد درآمدهای پایدار و ماندگار
  • بازنگری مستمر پرتفولیو شرکت و تهیه پرتفولیو چابک و سودده بر اساس مطالعات گسترده
  • مدیریت مؤثر بر سبد سهام شرکت و افزایش ارزش آن هم‌زمان با کاهش ریسک
  • توسعه نظام نوآوری ، تعالی و یادگیری سازمانی
  • شناسایی و بهره‌گیری از سرمایه‌بر مبنای کسب‌وکار تخصصی
  • توسعه نظام ارتباطی بر اساس فن‌آوری‌های نوین
  • بهره‌گیری از شبکه همکاران تخصصی در راستای بهره‌گیری از شبکه‌های توانمند برون‌سازمانی
  • توسعه و بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و ایجاد فرهنگ مناسب کار