شما اینجا هستید: درباره ما
شنبه 26 آبان 1397
درباره ما

 

 

 

  اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره :

مهدی حسین زاده امام

hosseinzadeh@3ico.org


نائب رئیس هیئت مدیره :

فتح اله پرتوی

partovi@3ico.org


مدیرعامل و عضو هیئت مدیره :

عرفان معماریان

memarian@3ico.org


عضو هیئت مدیره:

حسن صدری

sadri@3ico.org


عضو هیئت مدیره :

محمد وطن پور

vatanpour@3ico.org