شما اینجا هستید: معرفی شرکت | سهامداران
شنبه 31 فروردین 1398
سهامداران

 

  با توجه به پذيرش شركت در فرابورس، تركيب سهامداران شركت در پایان سال مالی 1396 شرح ذيل مي‌باشد