تازه های شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 227124 تهران و شناسه ملی 10102682835
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 در محل: تهران – کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج – سالن همایش شرکت محورسازان ایران خودرو تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند تقاضا می شود با در دست داشتن گواهینامه سهام و کارت ملی معتبر از ساعت 9 الی 15 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 اردیبهشت ماه سال جاری جهت دریافت برگه ورود به جلسه به اداره امور سهامداران شرکت واقع در تهران – جنت آباد شمالی – کوچه بهارستان دوم – پلاک 295 – طبقه سوم مراجعه و نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.
ضمناً با عنایت به مفاد ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع را دارند که برگه ورود به مجمع را دریافت کرده باشند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
3- بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
4- تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
5- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
6- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
7- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام)

print