گسترس سرمایه گذاری ایرانیان

لینک وبینار مجمع

با سلام

لطفا جهت ورود به سایت وبینار از لینک زیر استفاده کنید

کاربر گرامی ، شمامیتوانید از طریق سامانه http://wbnr.ir به وبینار خود وارد شوید. ۱) کد ورود : fdoos

یا میتوانید از طریق اینستاگرام شرکت به آدرس زیر وارد شوید:

آدرس اینستاگرام