اهداف

چشم‌انداز

  • حضور هوشمندانه در بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش‌آفرین در حوزه کسب‌وکار
  • پیشتاز بودن در بازار سرمایه و کسب ارزش‌افزوده بالا
  • رسیدن به جایگاه ده شرکت برتر سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه

 

برنامه‌های آینده در حوزه بازار سرمایه

برنامه‌های آتی شرکت با نگاهی عمیق به تحولات آینده  اقتصاد کشور و بازار سرمایه صورت خواهد پذیرفت .

مجموعه تیم کارشناسی شرکت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را روشن ارزیابی نموده و سرمایه‌گذاری

در بازار سرمایه را در شرایط فعلی بهترین گزینه پیش رو می‌داند .

مهم‌ترین برنامه‌های شرکت درزمینه بازار سهام به شرح زیر می‌باشد :

  1. کسب بازدهي منطقی و انجام کمترین ریسک
  2. بهینه‌سازی ساختار پرتفوي از طريق بررسی‌های کارشناسي و رسيدن به پرتفوي بهینه  .
  3. پیگیری مستمر مطالبات تا حصول نتیجه .
  4. استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه نظیر عرضه‌های اولیه و استفاده از اعتبار با بهره پایین و یا بدون بهره .
  5. تشکیل جلسات کارشناسی بازار سرمایه باهدف ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها .