ورود سهام داران
خبر اصلی
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 توسط شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
با توجه به راهبردهای شرکت مبنی بر کسب رضایت سهامداران وانجام فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت با کیفیت م...
کسب جایزه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در راستای حرکت در مسیرتعالی و با استفاده از توانایی علمی کارکنان و...
قیمت‌های جهانی فلزات
نماد نقدی درصد سه ماهه درصد
آلومينيوم ۱,۸۱۳ -۰.۱ ۱,۷۶۷ -۱.۱۷
مس ۷,۱۵۵ -۰.۰۴ ۷,۱۳۸ -۰.۵۸
روي ۱,۹۲۱ -۰.۰۵ ۱,۸۸۶ -۰.۷۳
قلع ۲۲,۷۵۰ ۰ ۲۲,۷۵۰ -۰.۲۱
سرب ۲,۱۴۷ -۰.۰۵ ۲,۱۲۳ -۰.۷۴
نيکل ۱۴,۳۸۰ ۰.۰۲ ۱۴,۳۲۵ ۰.۴۵
نمودارهای شاخص

برای مشاهده نمودارها برروی گزینه های بازار اول ، بازار دوم و بازار کل کلیک نمائید